Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

dashuri
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromjethra jethra viaanorexianervosa anorexianervosa

July 19 2017

dashuri
- Dziękuję panu za wszystko (...). Zwłaszcza za zaufanie, jakim mnie pan obdarzył.
- Za to się nie dziękuje - nie rozluźniał uścisku. - Tego się nie zawodzi.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viabazinga22 bazinga22
7350 67e7 550
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viageralt geralt

July 12 2017

dashuri
7118 6afa
Reposted fromtereska tereska vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
dashuri

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi vianostalgiaaniola nostalgiaaniola

July 07 2017

dashuri
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialajla lajla
dashuri
dashuri
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn vialanni lanni
dashuri
1498 387d 550
dashuri
5846 0919
Reposted fromcalifornia-love california-love viaidosk8 idosk8
dashuri
0667 3164 550
Reposted fromoll oll viaidosk8 idosk8
dashuri
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"

July 01 2017

dashuri
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

June 07 2017

dashuri
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaveritas1 veritas1
dashuri
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaucieknijmi ucieknijmi

June 05 2017

dashuri
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq viakatalama katalama

May 22 2017

dashuri
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viacynamon cynamon

May 20 2017

dashuri
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viaoversensitive oversensitive

April 25 2017

Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
dashuri
8585 268d 550
Reposted fromoll oll viaseeyouinthehell seeyouinthehell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl