Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

dashuri
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viainsanedreamer insanedreamer
dashuri
Przyjmij w końcu do wiadomości, że nic mu się nie stało, nie pochłonęła go ziemska odchłań, nie odcięło mu rąk, tylko po prostu ma Cię głęboko w tej swojej zgrabnej dupie. Dlatego nie pisze, nie odzywa się i zachowuje się jakby zapadł się pod ziemię. Wytrzymaj. Daj radę.  Jak zatęskni to się odezwie. A jak się nie odezwie to po co aż tak zabiegać o uwagę takiego dupka?
Reposted fromwaflova waflova viaoversensitive oversensitive

January 11 2018

dashuri
8595 38e0 500
Reposted fromumorusana umorusana viairmelin irmelin
dashuri
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viaplugss plugss
dashuri
4438 9c0d 500
Reposted frompiehus piehus viaplugss plugss

October 25 2017

dashuri

October 07 2017

dashuri
3517 9596 500
dashuri
Musisz wiedzieć, że ja nie jestem tą, która cierpliwie czeka na Twój telefon. Jestem tą, która denerwuje się okropnie, kiedy nie odzywasz się cały dzień. Tą, która każde Twoje słowo tłumaczy sobie na milion różnych sposobów. Tą, która każdą sytuację dokładnie zapamiętuje i przechowuje w sercu już na zawsze. A wszystko to dlatego, że tak cholernie mi na Tobie zależy. I strasznie przeraża mnie myśl, że kiedykolwiek mogłabym Cię stracić.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaveritas1 veritas1
dashuri
Nauczyłem się miłość zastępować seksem, ale pomiędzy jednym a drugim jest taka różnica jak między szczęściem a przyjemnością.
— P. Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted frommissbrodka missbrodka viapalina palina

September 25 2017

dashuri
- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Hłasko
dashuri
3519 6776
dashuri

Perfumuj się tam, gdzie chcesz być całowana.

— Coco Chanel
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viabazinga22 bazinga22
dashuri
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabazinga22 bazinga22
9993 009b 500
Reposted fromdivi divi viaanorexianervosa anorexianervosa
dashuri
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
dashuri
5354 c190 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin

August 27 2017

dashuri
7663 dd2d 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viagriber griber

August 17 2017

dashuri
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromjethra jethra viaanorexianervosa anorexianervosa

July 19 2017

dashuri
- Dziękuję panu za wszystko (...). Zwłaszcza za zaufanie, jakim mnie pan obdarzył.
- Za to się nie dziękuje - nie rozluźniał uścisku. - Tego się nie zawodzi.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viabazinga22 bazinga22
7350 67e7 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viageralt geralt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl